Jak wykonać transport pralki?

Transport pralki to spore wyzwanie, ponieważ sprzęt ten można bardzo łatwo uszkodzić. Każda nowo zakupiona pralka jest zabezpieczona przez producenta na kilka sposobów. Planując przeprowadzkę i transport pralki, nie ma możliwości, aby wszystkie te zabezpieczenia ponownie zastosować. Co więcej, ważniejsze od ochrony zewnętrznych części urządzenia, jest ochrona jego wnętrza, a to już nie jest takie proste. Pierwsze kroki przygotowujące do transportu pralki to sprawdzenie czy drzwiczki i szuflada są zamknięte. Po wyłączeniu wtyczki z gniazdka należy odłączyć wąż dopływowy i spustowych. Jeśli jest taka konieczność to należy spuścić wodę z pralki i węży, a także z filtra, aby nie oblać się nieprzyjemnie pachnącą, zastałą wodą.

Bęben należy zabezpieczyć za pomocą specjalnych śrub transportowych, ale niestety nie każdy je posiada. Jest to część najbardziej narażona na uszkodzenia, dlatego warto zachować śruby i podkładki amortyzacyjne dołączone do nowej pralki. Jeśli jednak śrub nie ma, to pralkę też można przetransportować, ale wymaga to znacznie większej ostrożności. Przy pralkach lepszej jakości śruby razem z uchwytami są dołączone do instrukcji obsługi urządzenia łącznie z opisem ich stosowania. Lepiej przykręcić je nieco wcześniej, ponieważ wymaga to nieco umiejętności i czasu.

Pralkę można przewozić wyłącznie w pionie. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, urządzenie można położyć na boku. Pralkę ładowaną od przodu kładzie się na tym boku, bliżej którego umiejscowiony jest zbiornik proszku. Urządzenia ładowane od góry mogą być położone na boku, przy którym mieści się bierna strona łożyska. W żadnym wypadku nie wolno kłaść prali na ścianie tylne, ponieważ są tam węże i kable, które mogą ulec uszkodzeniu. Przy przenoszeniu pralki należy pamiętać, aby nie łapać za pokrywę, ponieważ może się połamać. Po przewiezieniu pralki na miejsce należy usunąć wszystkie zabezpieczenia i wypoziomować urządzenia, dopiero po tym podłączyć je do prądu. W przypadku transportu wykonywanego w temperaturach ujemnych, pralkę można zacząć używać dopiero po 8 godzinach aklimatyzacji w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura dodatnia.